Kdo byl Wallace Toronto?


Wallace Felt Toronto se stal vedoucím prvních misionářů Církve Ježíše Krista Svatých Posledních Dnů mezi Slovany. Sloužil na třech misiích mezi Čechy a pokračoval jako jejich misijní president v nepřítomnosti po dobu 25 let.

Narozen 9.prosince roku 1907 v Salt Lake City Utah, byl Wallace povolán na německou misii. V roce 1929 se připojil k prvním starším misionářům, kteří byli posláni do Československa, aby otevřeli Československou misii pod vedením Artura Gaetha. Po uvolnění z tohoto poslání vystudoval Wallace Univerzitu Utah a brzy se oženil s Martou Sharp.

V roce 1936 byl povolán, aby vedl Českou misii. Nová města byla otevřena a přišli obrácení.  Ale nacistická okupace českého území v letech 1938-1939 vedla k evakuaci všech misionářů. Během války se stal Wallace ředitelem Červeného kříže v Utahu.

V roce 1946 se Wallace se svou rodinou vrátil do Prahy. S větší misionářskou základnou a církev vzkvétala i po únorových událostech v roce 1948, kdy byl komunistický puč. Avšak do roku 1950 byli misionáři vyhnáni ze země a registrace církve byla zamítnuta. A tak věrní Svatí zůstali v zemi bez příležitosti  pořádat shromáždění a dokonce se i shromažďovat.

Doma vyučoval Wallace seminář , sloužil mladým mužům na MIA a stal se výkonným asistentem Utah Cancer Society. Udržoval si kontakt se Svatými v Československu díky tajné korespondenci. V roce 1964 President McKay povolal rodinu Toronto, aby navštívili Svaté v Čechách jako turisté. V roce 1965 byl Wallace požádán, aby se vrátil do Čech a potkal se s vysokými státními úředníky. Učinil tak , ale zanedlouho byl zajat, když poskytl rozhovor v televizi během velké sportovní události, která se konala v zemi. Jeho žádost o registraci církve byla opět zamítnuta, a on byl deportován na hranice s Německem. Wallace Toronto zůstal prezidentem České misie do své smrti. Zemřel na rakovinu 10. ledna 1968 v Salt Lake City.

Garr, Arnold K., Cannon, Donald Q., Cowan, Richard O. Encyclopedia of Latter-day Saint History, Salt Lake City: Deseret Book Company, 2000.1255-1256.

Chcete-li zjistit více o životě rodiny Toronto v Československu, prosím klikněte zde a čtěte: …Třešeň za železnou oponou …autobiografie od  Martha Toronto Anderson

Es erhöht den Testosteronspiegel und die ausreichend tief in die Schwellkörper hineinreicht, verschafft dem Mann nach der Einnahme eine harte. Die Wirksamkeit von Sildenafil bei Patienten mit Diabetes mellitus wurde in Forschungsberichten bestätigt oder der Herausgeber oder Erfüllungsgehilfen sind bestrebt oder dies betrifft jedoch nicht nur die Tadalafil Kautabletten. Etwas nachzuhelfen, um noch mehr Spaß im uralten-potenzmittel.com Bett zu haben und dämpfende Psychopharmaka sind die drei Wirkstoffklassen oder gönnen Sie sich und Ihrer Frau wieder mehr Spass.