2019 Projekt Liberec


REGISTRACE  UKONČENA! V případě dotazů pište na wallace.toronto@gmail.com

_________________________________________________________________________

Nadace Wallace Toronta připravuje další projekt služby v České republice, tentokrát v Liberci.

Práce budou probíhat  7.  9. 2019 od 8:00 do 14:00-14:30, přičemž v pátek proběhne doprovodní program. Partneři projektu jsou Jedličkův ústav, Magistrát města Liberec (Odbor majetkové správy a Odbor ekologie a veřejného prostoru) a Liberecká Sudbury škola v Rádle. Informace o programu, ubytování, registraci a další důležité informace budou postupně přidány v dalších částích těchto webových stránek. Sledujte nás a buďte v obrazu! 😉

 

___________________________________________________________________________

JEDLIČKŮV ÚSTAV, Liberec

Jedličkův ústav poskytuje sociální služby osobám s tělesným a kombinovaným postižením od 3 let. Uživatelům je poskytována podle jejich individuálních možností taková míra podpory, která je nezbytně nutná k realizaci jednotlivých úkonů, např. pomoc či dopomoc při stravování, při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Součástí poskytovaných sociálních služeb je výchovně vzdělávací a aktivizační činnost, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutická činnost a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Cílem činnosti Jedličkova ústavu je rozvoj a upevnění schopností uživatelů tak, aby budoucnu byli schopni žít a obstát v běžném sociálním prostředí.

Více informací:  http://www.ju-lbc.cz/cs/

Počet dobrovolníků: 30

Práce:

  • úklid a kultivace neudržované části zahrady/lesoparku – nošení dřeva a větví v náročném terénu (prudké porostlé svahy)
  • nátěr dřevěného plotu a přístřešku s pódiem
  • oprava nátěru kovového plotu
  • zahradní práce

Kontaktu s místními klienty se nebrání, je zde v provozu i obchod s výrobky klientů, možno navštívit a zakoupením přispět na činnost chráněných dílen.

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA VÝBĚŽKU, Liberec

Naše škola se nachází v okrajové části města Liberce – Starý Harcov.
Jsme plně organizovanou školou rodinného typu s jednou třídou v každém ročníku a celkovou kapacitou 220 žáků. Součástí naší školy je jídelna, družina a školní klub Foxík. Ke sportovním a jiným outdoorovým aktivitám využíváme nově zrekonstruované hřiště a široké okolí, v případě nevlídného počasí pak sokolovnu TJ Harcov.
Komplexní rozvoj osobnosti nám svěřených dětí a jejich kvalitní výuka jsou pro nás prioritou, naším cílem je připravit je pro život. Proto jsme otevřeni všem dětem a každému z nich se věnujeme individuálně tak, aby se rozvíjelo v rámci svého potenciálu. Snažíme se vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém může každé dítě postupovat svým vlastním tempem a dle svých vlastních možností.

Více informací: http://www.zsnavybezku.cz/

Na projektu spolupracujeme s magistrátem města Liberec.

Počet dobrovolníků: 20

Práce:

  • nátěr dřevěných konstrukcí (ohraničení) hřišť (malé fotbalové a multifunkční)

Nátěr bude velice řídký, je potřeba počítat s ušpiněním.

Přineste si s sebou: nádobu na barvu (štětce budou max. šíře 6 cm), hadry/kartón pod natírané části, abychom nepoškodili tartanový povrch hřiště.

 

 

 

 

 

AREÁL BÝVALÝCH LIBERECKÝCH VÝSTAVNÍCH TRHŮ (LVT), Liberec

Areál bývalých Libereckých výstavních trhů má historii sahající desítky let zpátky, přičemž jeho využití nekončilo pouze u slavných trhů, kde bylo možno sehnat i běžně nepřístupné zboží, ale bylo to místo, kde se konaly estrády, módní přehlídky a zábava pro lidi ze širokého okolí. Dnes se město snaží z chátrajícího areálu udělat opět místo sloužící k užitku místních obyvatel. V arálu se nachází Technické muzeum.

Na projektu spolupracujeme s magistrátem města Liberec.

Počet dobrovolníků: 15

Práce:

  • natírání plotu na hranici LVT a městského bazénu

Přineste si s sebou: nádobu na barvu

 

 

 

 

 

LESOPARK, Liberec

Rozloha lesoparku čítá několik hektárů porastu, o který pečuje magistrát města Liberec. Slouží pro obyvatele Liberce k odpočinkovým volnočasovým aktivitám.

Na projektu spolupracujeme s magistrátem města Liberec

Počet dobrovolníků: 15

Práce:

  • klčování náletových dřevin – vyřezávání a vystřihávání
  • nošení vyřezaných dřevin do přistaveného kontejneru na zelený odpad

Přineste si s sebou vlastní nářadí: pilku, sekyrku, zahradnické nůžky, do poznámky u registrace napište, jaké nářadí si přinesete.

 

LIBERECKÁ SADBURY ŠKOLA, Rádlo

pracoviště zrušeno