2023 PROJEKT


„ZÁCHRANA“ DUŠÍ PRVNÍCH ČLENŮ ČESKOSLOVENSKA
(SPROSTŘEDKOVÁNÍ SPÁSNÝCH CHRÁMOVÝCH OBŘADŮ)
červenec 2023

ÚVOD

První členové pokřtěni v Československu v letech 1929 až 1939 neměli většinou možnost navštívit chrám a získat vlastní obdarování či být připečetěni ke svým rodinám. Jen něco málo přes 1/3 členů obdrželo své vlastní obřady v chrámě. Jako pionýři udělali pro nás a naše krajiny spoustu práce a přinesli nemalé oběti. Letošní projekt s Nadací Wallace Toronta se proto zaměřil na přiblížení spasení 50 sestrám a bratřím z nich tím, že se zaměříme na vykonání chrámových obřadů v jejich zastoupení. Členové rady nadace usilovně pracovali na shromáždění potřebných informací.

Po dalším úsilí se podařilo shromáždit údaje dalších 20 bratrů a sester, za které by mohli být tyto obřady také vykonány. Proto se členové rady rozhodli, že se setkají s vedoucím pracovníkem Oddělení FamilySearch a církevní rodinné historie, aby požádali o možnost přidat těchto 20 jmen k těm původním. Jak velké však bylo zklamání, když byli na této schůzce požádání o zastavení projektu. Po podrobnějším prozkoumání projektu poukázalo Oddělení FamilySrearch a církevní rodinné historie na zpřísnění pravidel, ke kterému došlo v roku 2012 a dle kterých projekt Nadace Wallace Toronta pro záchranu duší prvních členů Československa v této podobě není možné zrealizovat.

Členové rady nadace se však nehodlají vzdát této záchrany a proto přicházejí s novým plánem a novou výzvou pro záchranu duší prvních členů Československa: Najít potomky prvních členů a získat od nich souhlas k vykonání chrámových obřadů za jejich předky.


FIRESIDE – FREIBERG 5. 7. 2023

Přes 80 bratrů a sester z České a Slovenské republiky se sešlo na Firesidu spolu s předsednictvem chrámu Freiberg – presidentem Matthiasem Bartschem s manželkou a s jeho rádci spolu s manželkami; se starším Pilkou, sedmdesátníkem – územní autoritou, s rodinou a se starším Jamesem W. McConkiem III., sedmdesátníkem – generální autoritou, který dorazil do Freibergu i se svou rodinou. Starší James W. McConkie III. sloužil v letech 2013 až 2016 jako president České a Slovenské misie.

Během Firesidu promluvil president Matthias R. Bartsch, president chrámu Freiberg, o historii chrámu Freiberg. Spolu i s jeho manželkou mluvili o politické situaci před postavením chrámu, o okolnostech, za kterých padl návrh pro stavbu chrámu, o rozhodnutí umístění chrámu jakož i o osobních příbězích, obětech, těžkostech a požehnáních spojených se stavbou tohoto nádherného chrámu. Starší McConkie pak mluvil o prvních členech církve v Československu, o důležitých milnících ranné historie v našich zemích, včetně několika příběhů spojených s těmito osobami. Popsal také, jak přišla inspirace k tomu, abychom udělali projekt záchrany duší těchto členů. Sestra Kateřina Pojkarová se během jeho proslovu též s přítomnými podělila o nedávné osobní odhalení svého příbuzenského vztahu s jedním z těchto prvních členů v Československu. Ze slov presidenta Bartsche a staršího McConkieho byla cítit nesmírná láska k přítomným bratrům a sestrám z České republiky i ze Slovenska, jakož i společná víra v brzké naplnění vize kůlu Praha – vybudovat chrám na území ČR. Starší McConkie rovněž vysvětlil, jak se změnila forma projektu, ne však jeho podstata. „Pouhé“ závěrečné vykonání chrámových obřadů za první členy se změnilo na vyhledávání jejich potomků. Bratr Ryan Mecham připravil kartičky se jmény těchto prvních členů, kde jsou základní údaje, které o nich víme. Na základě nich můžeme dohledat jejich žijící potomky a následně je kontaktovat. Pokud se nám podaří vyhledat jejich potomky a získat jejich souhlas, můžeme za ně vykonat obřady v chrámu. V případě jmen, u kterých se nám u nepodaří dohledat potomky, pak můžeme požádat první předsednictvo církve o udělení výjimky. Věříme, že výjimka bude udělena. Společně se následně setkáme v chrámu při zástupném vykonání těchto spásných obřadů. Pán nám dává příležitost naučit se během této práce nové zručnosti a splnit nové výzvy.

 

SPOLEČNÁ SLUŽBA – FREIBERG 5. – 6. 7. 2023

Abychom měli příležitost pracovat v chrámu na obřadech souvisejících s prvními členy církve v Československu, přinesli členové rady představenstva s sebou jména rodiny Strobel. Jak napsal bratr Vojkůvka, historik kůlu Praha: „Kromě dalších, mezi ty nejobětavější lidi, kteří nás často navštěvovali a věnovali stovky dolarů na to, aby nás zásobili základními knihami, příručkami, obrazy a dalším církevním materiálem, patřili br. Joseph Ed Strobel (s moravskými předky) s manželkou Shawnou a také jeho sestra Eliška Card z Rexburgu v Idahu.“

Po  Firesidu si členové rozdělili jména rodiny Strobel, za kterou následující den udělali v zastoupení celkem 118 obřadů (B=27, C=27, I=35, E=23, SP=5, SS=1). Kromě toho vykonali členové v chrámu v zastoupení další desítky obřadů a těšili se ze společného času stráveného na Pánovém díle.

Ve středu večer po Firesidu se sešlo asi 30 členů v chrámě, aby společně pracovali na úklidu chrámu. Bylo to poprvé, co se členové naší misie zapojili do večerního úklidu chrámu a byl to pro ně nevšední fyzický i duchovní zážitek.

Druhý den služba úklidu pokračovala. Teď už ale vně chrámu. Mládež i dospělí členové se zapojili do umývání plotu kolem chrámu a děti z táboru primárek se zapojili do umývání žulových povrchů kolem fontán, mytí laviček, lamp, vytrhávání plevele, umývání dlažby apod. Všichni měli na tváři úsměvy a s nadšením pracovali na plné obrátky.

 

Děkujeme všem, kteří se jakkoli zapojili do služby v uvnitř i vně chrámu a těšíme se na další společnou službu.

 

JAK SE ZAPOJIT do „Záchrany“ prvních členů církve v Československu?

Můžete se zapojit do vyhledávání potomků prvních členů.

Klikněte ZDE, vyberte si člena, kterého potomky budete hledat, a místo „[Prázdný]“ napište svoje jméno.

Pokud najdete potomka, napište prosím Ryanu Mechamovi na RyanTMecham(zavináč)gmail.com a Janu-Friedrichu Hadzikovi na Jan.Hadzik(zavináč)churchofjesuschrist.org.