Služba v Zemi


Pomozte podpořit každoroční projekt Nadace Toronto „služba v zemi“. Každý rok v září se Nadace Toronto a stovky dobrovolníků shromáždí na dva dny, aby poskytli fyzickou a finanční pomoc místním českým nebo slovenským charitativním a jiným organizacím.Podpora toho každoročního projektu v zemi za dobu své existence  mezi členy Církve Ježíše Krista Svatých Posledních Dnů postupně vzkvétá.Například v roce 2009 přijelo do Košic na Slovensku více než 110 dobrovolníků ze všech koutů České  a Slovenské republiky, aby poskytli fyzickou a finanční pomoc ve třech různých projektech. Tato každoroční akce je strhující a zároveň uspokojující. Vykoná se tím velmi mnoho dobrého!

Znamená to ale, že každý projekt něco stojí a potřebuje dobrovolníky. Toto je výzva pro podporu od jednotlivců a finanční pomoc pro všechny, kteří sloužili nebo jsou ve spojení s těmito nádhernými zeměmi. Udělejte si čas a připojte se k našemu dalšímu projektu „služba v zemi“ nebo pošlete finanční příspěvek naší nadaci. VŠECHNY příspěvky Nadaci Toronto jsou výhradně použity na realizaci a financování projektů nadace. Členové nadace, kteří jsou ve vedení, věnují svůj vlastní volný čas a hradí si všechny cestovní a jiné výdaje k projektům výhradně ze svého. Jakékoliv příspěvky nadaci by byly zcela určitě použity na realizaci financování „služby v zemi“. Prosím zvažte finanční dar. Můžete tak učinit přes Paypal nebo si zřídit měsíční příspěvek návštěvou webových stránek Nadace www.torontofoundation.org nebo zasláním dotace na adresu The Toronto Foundation at 175 East 400 South, Suite 900, Salt Lake City, Utah 84111. Jakákoliv částka pomůže. Naším cílem je ročně shromáždit sumu mezi 5.000 a 10.000,- amerických dolarů na každý projekt.

Nadace Toronto, její dobrovolníci a partneři Vám děkují za pomoc. Prosím, pro více info  a pro Vaše připomínky, navštivte naše webové stránky www.torontofoundation.org nebo na stránce Facebook.

Nadace Toronto je nezisková organizace 501 ( c ) ( 3 ) založena v Salt Lake City v Utahu, která podporuje humanitární a vzdělávací projekty v bývalém Československu. Skupina misionářů CJKSPD, která se vrátila do vlasti  z České a Slovenské republiky, založila v roce 2003 Nadaci Toronto a sponzorovala bezpočet projektů v České republice a na Slovensku díky štědrým příspěvkům ( daňově uznatelným) od přátel a příznivců.

Přijdˇte nás podpořit letos v září do Jihlavy na projekt „služba v zemi“ ! Více informací najdete na stránkách Facebook nebo nás kontaktujte na adrese info@torontofoundation.org.