Co sebou?


  • pracovní rukavice
  • pracovní oblečení a obuv
  • pití na sobotu během práce!
  • dobrou náladu

Můžete přinést něco z následujícího seznamu? Pokud ano, budeme rádi. Informujte nás o tom, prosím, na e-mail pistalka.hana@gmail.com.

  • ocelový kartáč
  • kladivo (zednické kladivo je lepší )
  • majzlík
  • malé kyblíky na rozlévání barvy (např. od hořčice a pod)