Program


pátek

17.00 – 19.00 příjezd + ubytování
19.00 – 21.30 uvítací setkání v konferenčním sále ŽBB + organizační pokyny na sobotu táborák s možností opékání (v závislosti na počasí) nebo volný program

sobota

08.00 – 08.30 sraz + přidělování práce
08.30 – 14.00 práce podle skupin na přiděleném pracovišti
14.00 – 15.00 společné setkání a zakončení projektu