Vítejte v Nadaci Toronto!

Za pomoci a podpory rodiny Toronto, dále bývalých českých a slovenských misionářů a misijních presidentů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, a ostatních přátel Čechů a Slováků, byla v březnu 2003 založena Nadace Wallace F. Toronta.

Posláním  Nadace je sponzorovat místní vzdělávací, dobročinné a humanitární projekty v České a Slovenské Republice.

Tato nadace ztělesňuje ducha  Wallace F.Toronta a snaží se propagovat ideály a hodnoty jeho příkladného života. Nadace nabízí jedinečnou příležitost vybudovat nové mosty přátelství a porozumění pro přátele Čechů a Slováků. Prosím připojte se k nám, zašlete příspěvek odpočitatelný z daní anebo se  přímo zúčastněte jednoho či více z našich projektů.