Nadace Toronto oznamuje dar do Fondu České a Slovenské misie

Nadace Wallace F.Toronta s radostí oznamuje svou podporu a nedávný příspěvek do Fondu České a Slovenské Misie. Tento fond pomáhá sponzorovat a platit misionářům Církve JKSPD odcházejících na misii a pocházejících z České a Slovenské republiky.Nadace finančně podporuje tyto misionáře a misionářky a jejich ušlechtilé cíle.
Přečtěte si více

Registrace na Slovensku

Ve spolupráci s Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů, Nadace Toronto poskytla značnou administrativní a finanční částkou  v úsilí Církve získat si úřední registraci na Slovensku. Téměř 30 bývalých misionářů sloužících v České a Slovenské Republice dobrovolně přicestovalo na Slovensko a podílelo se na tomto projektu. Tato nadace také získala...
Přečtěte si více

Slovenská Genealogická společnost

Ve spolupráci se slovenskou Genealogickou společností a slovenskou Národní knihovnou, Nadace Wallace F. Toronta pomohla publikovat příručku na téma rodinná historie – Příručku ku genealogickému výskumu na Slovensku a slovacikálnom zahraničí. Tato kniha obsahuje i kapitolu o programu rodinné historie zpracované Církví JKSPD a slovenských zdrojích autorizovanou...
Přečtěte si více