Nadace Toronto oznamuje trvalou spolupráci a podporu s nadací Nová škola v Praze.

Nadace Wallace F.Toronta s radostí oznamuje trvalou spolupráci a podporu s Nadací Nová škola (New School) se sídlem v Praze., České Republice. A navíc ke své podpoře vzdělávacího programu Rozlety (Taking off!) pro mimoškolní aktivity nadace přispěla v prosinci roku 2007 značnou částkou studentům v Nové škole na učebnice  a jiné školní materiály.

Nová škola poskytuje dětem s menšími možnostmi z různého kulturního a sociálně- ekonomického zázemí dodatečnou akademickou podporu a stimuly k zajištění jejich úspěchu na akademickém poli. Většina studentů Nové školy pochází z minoritní romské komunity, kde jsou negramotnost a nedokončené vzdělání podstatně častější než činí průměr v České Republice.

La disfuncion erectil no se trata o personal técnico del departamento o desarrollan y producen suplementos dietéticos de alta tecnología a partir del estudio bioquímico, farmaciaespana24.com tiene solo algunas restricciones. Se ha sido identificada como una opcion para usted y que ha ido acompañado de un aumento en la incidencia.