Poděkování

Milí účastníci 10. ročníku Projektu Nadace Wallace Toronta,
konaného 9. – 10. září 2016 v Nové Pace, ve spolupráci s organizací Život bez bariér, v areálu bývalého kláštera.

Ráda bych Vám všem poděkovala za výbornou práci, kterou jste odvedli při letošním ročníku. Práce bylo připraveno mnoho, ale vaše tempo, nasazení
a nadšení, s nímž jste se pustili do díla, předčilo veškeré očekávání.
Byli jsme rovněž požehnáni nádherným počasím, které jako povolený doping působilo na každého z nás.

Výsledkem je, že jsme stihli udělat ohromné množství práce. A abyste věděli, co všechno to bylo, posílám přehled prací, které jsme v počtu 140 lidí zvládli udělat:

 • umyli jsme asi 70 oken a skleněných dveří
 • umyli jsme všechny kompenzační pomůcky (vozíky pro invalidy, postele, berle, francouzské hole, chodítka a další pomůcky, celkem asi 150 ks)
 • vyrobili jsme asi 200 speciálních obálek, které byly součástí speciální zakázky pro Život bez bariér
 • vyrobili jsme desítky obalů na dokumenty, s krásným zdobením, které se současně staly inspirací, jak může Život bez bariér účelně a jednoduše zpracovat materiály, jež má k dispozici
 • byl vyklizen celý objekt kláštera – zde je potřeba vyslovit zvláštní poděkování všem silným mužům a starším-misionářům, práce byla opravdu velice náročná
 • náš elektro specialista opravil všechna požadovaná zařízení a elektrosítě
 • švadleny ušily mnoho povlaků na polštáře
 • natřeli jsme plot v délce 58 m
 • vyčistili jsme celé nádvoří v okolí budov – asi 300 m2 zadní nádvoří, 700 m2 přední nádvoří – zbaveno plevele a mechů
 • vyčistili jsme terasovitou zahradu před klášterem – asi 400 m2
 • pořezali jsme mnoho kubíků dřeva
 • ostříhali jsme živý plot v areálu Vyšehrad (mimo oblast kláštera, ale rovněž patří bariérám)

Poděkování patří rovněž sestrám, které pečovaly o děti a umožnily tak jejich rodičům, aby mohli v klidu dělat, a sestrám, které poskytly inspirující nápady a vedení při jejich realizaci

Kromě této viditelné práce jste, jako vždy, projevili přátelství, poskytli útěchu tam, kde to bylo zapotřebí, povzbudili a zanechali naději, úsměv a posílení lidem, jejichž životy jsou naplněny trochu jinými situacemi, než v nichž se ocitá většina z nás.

Všem potom děkuji za ochotu obětovat svůj volný čas a peníze na dopravu, místním, přespolním i přeshraničním – víte, že se zúčastnili lidé žijící v Anglii, České republice, Finsku a USA?
Děkuji rovněž sponzorům Nadace WT za poskytnutí financí na zajištění ubytování, stravy a veškerých potřebných pomůcek, a děkuji všem, kteří nemohli přijet, ale podporovali nás alespoň na dálku.

A v neposlední řadě děkuji organizaci Život bez bariér za příležitost, kterou nám vytvořili pro realizování letošního ročníku.

Vaší pílí, ochotou a láskou, s níž jste dělali všechno, co jste dělali, jste vytvořili krásnou a nesmazatelnou stopu v každém, kdo v areálu kláštera v Nové Pace toho dne byl.

Za Nadaci Wallace Toronta

Iveta Kolková

Ke stažení: Článek o akci v Jičínském deníku