Partneři Nadace Toronto a Nová škola o.p.s.

Ve spolupráci s nadací Nová škola , Nadace Wallace F. Toronta s hrdostí oznamuje, že je hlavním sponzorem zábavného mimoškolního vzdělávacího programu v České republice nazvaného Rozlety (Taking off!) Nová škola poskytuje dětem s menšími možnostmi z různého kulturního a sociálně–ekonomického zázemí dodatečnou akademickou podporu a stimuly, aby byly schopny uspět a završit své vzdělání. Primárním cílem tohoto programu Rozlety je vést a připravovat  znevýhodněné studenty na základní škole k přijímacím zkouškám na střední škole  a poté jim pomoci uspět na poli střední školy. Většina studentů Nové školy pochází z minoritní romské komunity, kde jsou negramotnost a nedokončené vzdělání podstatně častější než činí průměr v České republice.

Pilotní program funguje v Praze od ledna 2006 a očekává se , že bude trvat 24 měsíců. Jako součást programu Rozlety, Nadace Wallace F.Toronta také sponzoruje mimoškolní klub s dohledem v centru Prahy, kde studenti programu Rozlety mohou přicházet pro pomoc s úkoly, s výukou nebo pro konzultace a také proto, aby se zde mohli scházet s dětmi stejného věku. Tento klub je zároveň bezpečným místem pro studenty, místem, kde se mohou shromažďovat, jinak by museli zůstávat venku na ulici nebo doma sami.