Kdo byl Wallace Toronto?

Wallace Felt Toronto se stal vedoucím prvních misionářů Církve Ježíše Krista Svatých Posledních Dnů mezi Slovany. Sloužil na třech misiích mezi Čechy a pokračoval jako jejich misijní president v nepřítomnosti po dobu 25 let.

Narozen 9.prosince roku 1907 v Salt Lake City Utah, byl Wallace povolán na německou misii. V roce 1929 se připojil k prvním starším misionářům, kteří byli posláni do Československa, aby otevřeli Československou misii pod vedením Artura Gaetha. Po uvolnění z tohoto poslání vystudoval Wallace Univerzitu Utah a brzy se oženil s Martou Sharp.

V roce 1936 byl povolán, aby vedl Českou misii. Nová města byla otevřena a přišli obrácení.  Ale nacistická okupace českého území v letech 1938-1939 vedla k evakuaci všech misionářů. Během války se stal Wallace ředitelem Červeného kříže v Utahu.

V roce 1946 se Wallace se svou rodinou vrátil do Prahy. S větší misionářskou základnou a církev vzkvétala i po únorových událostech v roce 1948, kdy byl komunistický puč. Avšak do roku 1950 byli misionáři vyhnáni ze země a registrace církve byla zamítnuta. A tak věrní Svatí zůstali v zemi bez příležitosti  pořádat shromáždění a dokonce se i shromažďovat.

Doma vyučoval Wallace seminář , sloužil mladým mužům na MIA a stal se výkonným asistentem Utah Cancer Society. Udržoval si kontakt se Svatými v Československu díky tajné korespondenci. V roce 1964 President McKay povolal rodinu Toronto, aby navštívili Svaté v Čechách jako turisté. V roce 1965 byl Wallace požádán, aby se vrátil do Čech a potkal se s vysokými státními úředníky. Učinil tak , ale zanedlouho byl zajat, když poskytl rozhovor v televizi během velké sportovní události, která se konala v zemi. Jeho žádost o registraci církve byla opět zamítnuta, a on byl deportován na hranice s Německem. Wallace Toronto zůstal prezidentem České misie do své smrti. Zemřel na rakovinu 10. ledna 1968 v Salt Lake City.

Garr, Arnold K. Canon, Donald Q. Copan, Richard O. Encyclopedia of Latter-day Saints History, Salt Lake City: Deseret Book Copany , 2000. 1255-1256.

Chcete-li zjistit více o životě rodiny Toronto v Československu, prosím klikněte zde a čtěte: …Třešeň za železnou oponou …autobiografie od  Martha Toronto Anderson