2018 PROJEKT TORONTO

Nadácia Wallace Toronta bude mať svoj prvý Projekt Toronto v Bratislave na Slovensku a v okolí

Termín povinného prihlásenia bol 26.8.2018. Pokiaľ ste sa neprihlásili do tohoto termínu, ospravedlňujeme sa, ale nie sme schopní pre Vás zabezpečiť ubytovanie. S ohľadom na zabezpečenie dostku jedla, práce a náradia – posledné prihlášky budeme prijímať najneskôr do útorku  4.9.2018 do 12:00 SEČ.

Nadácia Wallace Toronta sa teší z toho, že Vám môže oznámiť partnerov pre tohtoročný projekt: Detský domov Studienka, Stredisko sociálnych služieb Petržalka a Základná školá Fándlyho v Pezinku. Tento projekt sa bude konať v sobotu 8. septembra, pričom v piatok večer 7. septembra bude pripravený pre všetkých účastníkov Fireside. Informácia o týchto organizáciách a práci sa nachádza dolu:

 

Detský domov Studienka (ded)

Od svojho vzniku v roku 1951, Detský domov Studienka je jediným a najstarším zariadením svojho druhu v Bratislave. Cieľ tejto organizácie je podporovať vytváranie a existenciu náhradnej rodinnej starostlivosti pre deti v jej rôznych podobách. Viac informácií o domove nájdete tu: www.detskydomovstudienka.sk.

Okolo 40 dobrovoľníkov sa zapojí do nasledujúcej práce:

 • starostlivosť o stromy
 • záhradné práce
 • úprava a osadenie veľkých kvetináčov na terasách
 • maľovanie dvoch malých miestností
 • umývanie a dezinfekcia hračiek apod.
 • vyčistenie, úprava a maľovanie časti ihriska
 • umývanie/maľovanie plotu
 • umývanie okien
 • kreatívne maľovanie

V tomto pracovisku nedoporučujeme prítomnosť detí pri prácach, pretože sem prichádzajú deti z rôzneho prostredia a z rôznych pomerov. Taktiež 3 z 5 oddelení sú obsadené deťmi nepohyblivými či inak ľahšie či ťažko postihnutými a prítomnosť detí je nevhodná. Ihriská v objektoch sú taktiež zanedbané a často i nebezpečné.

 

Stredisko sociálnych služieb Petržalka (SSS)

Tato organizácia sa nachádza v Petržalke, ktorá je “jedna z najhustejšie obývaných oblastí na Slovensku i v strednej Európe” SSS Petržalka ponúka svoje služby podľa potrieb klientov v zariadeniach opatrovateľskej služby, domácnostiach a domoch pre rodičov a deti. Viac informácií o stredisku nájdete tu: www.ssspetrzalka.sk.

Okolo 40 dobrovoľníkov bude pracovať na týchto činnostiach:

 • umývanie okien (asi 30 vrátane balkónov)
 • odstránenie kríkov a ďalších rastlín zo záhonu – premena záhonu na budúce miesto pre posedenie
 • terénne úpravy – vyrovnanie nerovností navezením hliny
 • úpravy záhonov
 • kosenie, hrabanie

Miestni pracovníci i klienti sú otvorení a radi uvítajú i službu vo forme spoločnosti a strávenia času s klientami v podobe rozhovorov apod.

 

Základná škola Fándlyho

Pezinok je mesto niekoľko kilometrov vzdialené od Bratislavy, kde je Základná škola Fándlyho. Škola sa usiluje ponúkať študentom (1) bezpečné, zdravé, intelektuálne a citovo podnetné prostredie školy (2) kvalitnú prácu učiteľov a vychovávateľov (3) pomoc deťom získať také schopnosti, zručnosti, vedomosti a návyky, ktoré im umožnia žiť a pracovať v neustále sa meniacej spoločnosti (4) kvalitnú prípravu na štúdium na strednej škole (naučiť deti ako sa majú správne učiť) a (5) spoluprácu s rodičmi, miestnymi inštitúciami a organizáciami. Viac informácií o škole nájdete tu: www.zsfandlyho.sk.

Nadácia Wallace Toronta poskytne okolo 20 dobrovoľníkov pre tieto práce:

 • vytvorenie nových záhonov
 • úprava stávajúcich záhonov – vyčistenie od buriny a pod.
 • čistenie od buriny: chodníkov, škár v asfaltových plochách, obrubníkov či múrikov plotu
 • hrabanie
 • ošetrenie stromov – vystrihanie nových prútikov, prípadné ostrihanie kríkov
 • možná úprava a obnovenie starej bežeckej trate

Doporučujeme toto miesto ako miesto práce pre rodiny s deťmi. V areáli je veľa ihrísk, kde sa môžu deti zabaviť, keď zrovna nebudú pracovať.

Prosíme dobrovoľníkov bez malých detí, aby si radšej vybrali iné pracovisko a nechali tak túto možnosť voľnú pre rodiny s deťmi.

Prosime, aby ste sa pridali do projektu ako dobrovolnikom alebo darovaním.