2013 Projekt | Září 6-7

Sedmý výroční projekt služby Nadace Wallace Toronta 2013 ve Zlíně, Česká republika

Projekt služby 2013 byl naplánován na 6. – 7. 9. 2013 a bude se konat ve Zlíně, České republice. Stejně jako v minulých letech, i letos bude Nadace W. Toronto a dobrovolníci cestovat do České republiky na výroční projekt služby.

Klikněte zde pro informace a registraci na akci ▶

Za ta léta, podpora pro projekty služby mezi členy SPD v České republice a na Slovensku stále roste. Například v roce 2009 více než 110 dobrovolníků cestovalo ze všech koutů ČR a SR a Spojených států do Košic, Slovensko, aby fyzicky a finančně podpořili tři různé části projektu. Každoroční akce je vzrušující a uspokojující. Je uděláno hodně dobra.

To poukazuje na to, že každý projekt vyžaduje dobrovolníky a finanční podporu. Toto je výzva pro individuální podporu a finanční pomoc pro ty, kteří sloužili nebo jsou spojeny s nádhernými krajinami Českou a Slovenskou republikou. Přidejte se k nám na letošní projekt služby osobně nebo poskytněte finanční příspěvek. Všechny příspěvky na Nadaci W. Toronto jsou využívány výhradně na vybavení a zařízení projektů (nadační fond projektů). Členové rady nadace darují svůj čas, cestovní výdaje na cestu na projekty a zpátky a věnují taky další prostředky. Jakýkoli příspěvek na nadaci je použitý výhradně na financování a usnadnění projektů služby v České a Slovenské republice. Prosím zvažte taky finanční dar. Můžete tak učinit prostřednictvím Paypal, tím, že zašlete jednorázový příspěvek nebo budete měsíčně zasílat příspěvek na bankovní účet v ČR 670100-2210260432/6210 (mBank) nebo SR 520700-4203345015/8360 (mBank). Můžete taky přispívat prostřednictvím webových stránek nadace www.torontofoundation.org a zasláním daru Nadaci W. Toronto na 175 East 400 South, Suite 900, Salt Lake City, Utah 84111. Každý dar pomůže. Našim cílem je zvýšit vyzbírané dary na $ 5.000 až 10.000 dolarů ročně pro každý projekt.

Nadace W. Toronta je nezisková organizace se sídlem v Salt Lake City, Utah, která podporuje humanitární a vzdělávací projekty v bývalém Československu. Byla založena v březnu 2003 skupinou misionářům SPD. Nadace W. Toronto financovala řadu projektů v České a Slovenské republice z velké části díky štědrým daňově uznatelným příspěvkům její přátel a příznivců.

Více informací a registraci na akci, klikněte zde ▶
Navštivte naši stránku na Facebooku nebo nás kontaktujte na <
info@torontofoundation.org